Privremeno zapošljavanje

Naša rješenja u području privremenog zapošljavanja i administracije omogućavaju kompaniji da se kvalitetno fokusira na strateška pitanja upravljanja ljudima.
Gi Group Staffing Solutions nudi mogućnost preuzimanja uloge poslodavca kako bi kompanija umanjila administrativne troškove i osigurala  pravno adekvatan okvir.
Naša usluga podrazumijeva potpunu diskreciju, točnost, pravnu usklađenost i odgovornost.  

Gi Group Staffing Solutions usluge:
 

  • Privremeno zapošljavanje i outsourcing

Gi Group Staffing Solutions preuzima ulogu formalnog poslodavca za zaposlenika koji će raditi kod klijenta, uključujući i sve poslove vezane za osobnu administraciju i obračun plača.
Proces selekcije može biti izvršen od strane Gi Group Staffing Solutions ili poslodavca.
  

  • Administracija zaposlenika i obračun plača

Nudimo kompletnu uslugu obračuna plača za zaposlenike koja garantira točnost i preciznost podataka.
Naše usluge su u potpunosti povjerljive, iza njih stoji naša odgovornost.
 

  • Servis lokalnog upravljanja (SMS) 

Nudimo mogućnost kadrovskih rješenja na lokaciji klijenta.
Ovakav koncept nam omogućava da se integriramo i postanemo efikasan dio projekta i organizacije.