Privatnost

PRAVILA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Želim da se moja kadidatura uzme u obzir i u budućim procesima pretraživanja i odabira

Tko vrši obradu podataka?

Wyser d.o.o, Jurkovićeva 17, Zagreb (u daljem tekstu Gi Group)

 

Kako da kontaktiram službenika za zaštitu osobnih podataka?

Adresa: piazza IV Novembre n. 5, 20124 Milan

Na pažnju: Službenik za zaštitu osobnih podataka

 e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

Zašto obrađujemo vaše podatke?

Koje ovlaštenje imamo za vršenje obrade osobnih podataka?

Što će se dogoditi ako ne dostavite podatke ili uskratite svoju suglasnost?

Koliko dugo ćemo čuvati vaše podatke?

Kako bismo vas registrirali za potrebe baze kandidata

Potrebno za izvršenje ugovora

Ako odbijete dostaviti podatke nećete biti u mogućnosti registrirati se

Dobrovoljna kandidatura: podaci će se čuvati 30 mjeseci nakon ulaska u bazu podataka ili od datuma vaše interakcije s internetskim stranicama ili agencijama, osim ako trebate pristati na dulji period čuvanja podataka

Kandidatura kao odgovor na posebni oglas: podaci će biti pohranjeni tijekom trajanja postupka odabira i, čak i ako ishod bude negativan, sve do okončanja tog procesa. Ukoliko date svoju suglasnost za pohranu podataka za buduće postupke odabira, čuvat ćemo ih 30 mjeseci (vidi Dobrovoljna kandidatura)

Potraga i odabir kandidata za zaposlenje kao privremenih ili stalnih radnika u vezi s aktivnim politikama ili mjerama  zapošljavanja ili u smislu suradnje i/ili partnerskih odnosa s tržišnim operaterima

Izvršenje mjera koje prethode izvršenju ugovora

Ako odbijete dostaviti podatke, nećemo biti u mogućnosti provesti postupak potrage i odabira te ocijeniti vašu prijavu

Strane koje spadaju u zaštićenu skupinu

Suglasnost zainteresirane strane za obradu njezinih zdravstvenih podataka

Ukoliko uskratite svoju suglasnost, neće biti moguće obraditi podatke zaštićene kategorije kojoj pripadate

Izdavanje podataka i promidžbenih poruka na uslugama ponuđenima od strane Gi Grupa / Statističke studije i istraživanja i/ili istraživanja tržišta povezana s uslugom rada

Suglasnost zainteresirane strane za obradu njezinih osobnih podataka

Ukoliko uskratite svoju suglasnost, možete u svakom registru putem internetskih stranica GI grupa predočiti svoju prijavu

Podaci će biti pohranjeni tijekom označenog razdoblja ili do trenutka povlačenja vaše suglasnosti

Izdavanje podataka i promidžbenih poruka na uslugama ponuđenima od drugih društava iz grupe / Statističke studije i istraživanja i/ili istraživanja tržišta povezana s uslugom rada

 

Tko obrađuje moje podatke?

Podaci će biti obrađeni od strane zaposlenika ili suradnika koji su za to izričito ovlašteni.

Podaci će biti ustupljeni trećim stranama, uključujući klijentska društva i tijela, Ministarstvo rada, javna tijela vezano uz politike ili mjere aktivnog zapošljavanja, ostale tržišne operatere u slučaju partnerstava te društva grupe u Italiji ili u inozemstvu.

Podatke će obrađivati stranke koje obavljaju takve zadatke u naše ime, uključujući društva koja pružaju usluge upravljanja web stranicama, usluge upravljanja i održavanja baza podataka, društva za slanje poruka i društva za istraživanje tržišta.

 

Hoće li moji podaci biti preneseni izvan EU-a?

Podaci će biti preneseni u zemlje izvan Europske unije čija je razina zaštite podataka procijenjena kao zadovoljavajuća od strane Europske komisije ili čija je razina zaštite nedostatna, pod uvjetom da u potonjem slučaju navedene zemlje potpišu ugovorne klauzule koje je usvojila Europska komisija.

 

Mogu li povući svoju suglasnost?

Možete povući suglasnost za obrađivanje vaših podataka u bilo kojem trenutku tako što ćete posjetiti svoj osobni račun ili poslati e-poštu na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

Koje prava imam?

Možete zatražiti pristup podacima koji vas se tiču, možete zatražiti da se isti prilagode, ponište ili da se obrađivanje istih ograniči. Možete se usprotiviti obradi i prosljeđivanju podataka kontaktiranjem kontrolora podataka putem pošte ili slanjem e-pošte na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Možete podnijeti zahtjev nadležnom nadzornom tijelu i ostvariti svoja druga prava prema propisima koji se primjenjuju.

 

SUGLASNOST ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

 

Objava informacija ili promotivnih poruka o uslugama koje nudi Gi Grupa (kao što su inicijative za obuku, razvoj karijere i treniranje) te statističke studije i istraživanje i / ili studije istraživanja tržišta, tradicionalnim (putem telefona i poziva putem operatera) i automatiziranim metodama kontaktiranja (e-mail, tekstualne poruke, multimedijske poruke i sustavi za trenutnu razmjenu poruka).

 

Objava informacija ili promotivnih poruka o uslugama koje nude druga društva grupe unutar i izvan EU-a (kao što su inicijative za obuku, razvoj karijere, treniranje, podrška pri prebacivanju, potraga za osobljem i selekcija osoblja te pretrage za izvršnim kadrom) te statističke studije i istraživanja i / ili studije istraživanja tržišta tradicionalnim (putem telefona i poziva operatera) i automatiziranim metodama kontakta (e-mail, tekstualne poruke, multimedijske poruke i sustavi za trenutnu razmjenu poruka).

 

Povucite vašu suglasnost za obradu osobnih podataka u bilo kojem trenutku tako što pošaljete e-mail na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript


INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

 

Sukladno odredbama i učincima članaka 13. i 14. Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca  u vezi s obradom osobnih podataka (dalje u tekstu „GDPR“), Wyser d.o.o. (u daljnjem tekstu također "GI" ili "Društvo") želi vam pružiti informacije o svrsi, načinu i području komunikacije i otkrivanja osobnih podataka koji su dobiveni od strane kandidata odrasle dobi prilikom registracije na internetskoj stranici GI-ja (u daljnjem tekstu „internetska stranica“), internetskim stranicama drugih društava i društvenim mrežama, putem e-pošte ili prilikom intervjua u jednoj od agencija.

 

1.              SVRHA OBRADE PODATAKA ZA REGISTRACIJU, PRETRAŽIVANJE I SELEKCIJU KANDIDATA I PRAVNE OSNOVE

1.1.        Vaši se podaci prikupljaju na sljedeće načine:

-        prilikom registracije putem GI-jeve internetske stranice,

-        putem e-pošte,

-        putem naših agencija,

-        putem vanjskih internetskih stranica ili društvenih mreža.

1.2.        Vaši se podaci obrađuju za registraciju putem internetskih stranica GI-ja prilikom javljanja na oglas za konkretno upražnjeno radno mjesto koji je objavljen na internetskoj stranici ili prilikom slanja otvorene molbe kandidata putem internetske stranice.

1.3.        Pravna osnova koja se primjenjuje prilikom obrade vaših osobnih podataka u svrhe opisane u točki 1.2. je izvršavanje ugovora sukladno članku 6. odjeljku 1. b) GDPR-a.

1.4.        Vaši se podaci obrađuju prilikom javljanja na oglas za konkretno upražnjeno radno mjesto ili prilikom slanja otvorene molbe, u svrhu pretraživanja i selekcije kandidata, a točnije:

  1. za radno mjesto privremenog radnika u našem klijentskom korisničkom društvu,
  2. za izravno zapošljavanje u našem klijentskom društvu – trećoj stranki,
  3. za izravno zapošljavanje u GI-ju,
  4. u vezi s aktivnim politikama ili mjerama zapošljavanja ili ugovorima o suradnji i/ili partnerstvu s operatorima na javnom i privatnom tržištu.

Vaši će se podaci također obrađivati kako bismo vam bili u mogućnosti slati poruke tradicionalnim ili automatiziranim kontaktnim metodama, uključujući poruke o inicijativama za obuku povezanim s određenim radnim mjestom, bez obzira na to financira li ih društvo koje je naš klijent ili su financirane putem međustrukovnih sredstava.

Prilikom javljanja na oglas za konkretno upražnjeno radno mjesto, vaši će se podaci obrađivati samo u odnosu na konkretni selekcijski postupak u kojemu se natječete kao kandidat, osim ako Društvo ne dobije vašu privolu da ih zadrži i u svrhe popunjenja budućih slobodnih radnih mjesta.

1.5.        Pravna osnova koja se primjenjuje prilikom obrade vaših osobnih podataka u svrhe navedene u točki 1.4. je provedba predugovornih mjera koje su poduzete na vaš zahtjev prema članku 6. odjeljku 1. b) GDPR-a.

1.6.        Vaši se podaci također mogu obrađivati radi uspostave, ostvarivanja ili obrane naših prava u sudskim postupcima.

1.7.        Pravna osnova koja se primjenjuje prilikom obrade vaših osobnih podataka u svrhe navedene u točki 1.6. su naši legitimni interesi sukladno članku 6. odjeljku 1. f) GDPR-a.

Pravna osnova koja se primjenjuje na obradu posebnih kategorija osobnih podataka koji se odnose na vas u iste svrhe je uspostava, ostvarivanje ili obrana prava u pravnom postupku sukladno članku 9. odjeljku 2. f) GDPR-a.

 

2.           DALJNJE SVRHE OBRADE PODATAKA I PRAVNE OSNOVE

2.1.        Ako izrazite svoju privolu, vaši se podaci također mogu obrađivati u sljedeće dodatne svrhe:

a.   izdavanje informacija i promotivnih poruka o uslugama koje nudi GI (uključujući inicijative za obuku, razvoj karijere i coaching) ili statistička istraživanja i/ili istraživanja tržišta vezana uz poslovne usluge putem tradicionalnih (pošta ili telefonski pozivi putem operatera) i automatiziranih kontaktnih metoda (e-poruke, tekstualne poruke, multimedijske poruke i sustavi za razmjenu trenutnih poruka);

b.   izdavanje informacija ili promotivnih poruka o uslugama koje nude druga trgovačka društva u skupini unutar i izvan EU-a (kao što su inicijative za obuku, razvoj karijere, coaching, podrška prijenosa, pretraživanje i selekcija osoblja i potraga za izvršnim kadrom) te statistička istraživanja i /ili istraživanja tržišta vezana uz poslovne usluge putem tradicionalnih (pošta i telefonski pozivi putem operatera) i automatiziranih kontaktnih metoda (e-poruke, tekstualne poruke, multimedijske poruke i sustavi za razmjenu trenutnih poruka).

2.2.     Pravna osnova koja se primjenjuje prilikom obrade vaših osobnih podataka u svrhe opisane u točki 2.1. je vaša privola sukladno članku 6. odjeljku 1. a) GDPR-a.

2.3.     Podrazumijeva se da ste privolu da vaši podaci budu obrađeni u gore opisane svrhe dali potpuno svojevoljno. Iz tog razloga, u slučaju da odbijete dati privolu da se vaši podaci obrađuju u navedene svrhe, vaši će se podaci obrađivati samo u svrhe opisane u točki 1. iznad.

 

3.           KATEGORIJE OBRADE PODATAKA, IZVOR PODATAKA I OBRADA POSEBNIH KATEGORIJA PODATAKA

3.1.     Samo kao primjer, GI dobiva sljedeće uobičajene kategorije osobnih podataka: ime, prezime, lozinka, datum rođenja, adresa, adresa e-pošte i broj telefona, obrazovne kvalifikacije, radno iskustvo i sve dodatne informacije koje ste unijeli u svoj životopis i/ili pružili tijekom razgovora u jednoj od naših poslovnica.

3.2.     GI navedene podatke dobiva od vas i/ili internetskih stranica kojima upravljaju treće stranke ili društvene mreže putem kojih GI objavljuje oglase za slobodna radna mjesta (u ime svojih klijentskih društava ili u vlastito ime) ili putem kojih je moguće konzultirati profile kandidata.

3.3.     Prilikom javljanja na oglas ili slanja otvorene molbe, pružit će vam se prilika da izjavite da pripadate zaštićenoj kategoriji na obrascima za prikupljanja podataka na internetskoj stranici ili tijekom telefonskog razgovora ili razgovora u jednoj od naših poslovnica. Te informacije opisuju vaše zdravstveno stanje i čine dio posebnih kategorija podataka sukladno članku 9. odjeljku 1. GDPR-a te će se obrađivati sukladno važećim propisima koji su na snazi.

3.4.     Pravna osnova koja se primjenjuje prilikom obrade posebnih kategorija podataka o vama, kako je opisano u točki 1.2., je vaša izričita privola sukladno članku 9. odjeljku 2. a) GDPR-a.

Ako ne izrazite privolu, podaci o zaštićenoj kategoriji kojoj pripadate neće se moći obraditi.

3.5.     U svoj životopis nemojte uključiti nijednu od posebnih kategorija podataka (osobni podaci koji otkrivaju vaše rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatu, genetske pojedinosti ili biometrijske podatke koji se koriste za nedvosmisleno prepoznavanje pojedinca ili podatke koji se odnose na vaše zdravlje, seksualni život ili seksualnu orijentaciju).

 

4.           RAZDOBLJE POHRANE PODATAKA

4.1.     U slučaju obrade podataka za registraciju putem internetskih stranica GI-ja te za potrebe pretraživanja i selekcije kako je opisano u odjeljku 1. u slučaju slanja otvorene molbe, podaci se uvode u bazu podataka društva i čuvaju na razdoblje od 30 mjeseci nakon njihova unosa, ili od datuma najnovije interakcije s internetskom stranicom (pristup, ažuriranje podataka ili učitavanje u vaš životopis) ili agencijama, osim ako na upit prije isteka razdoblja početne pohrane ne pristanete na produljeno razdoblje pohrane podataka.

4.2.     U slučaju obrade podataka za registraciju putem internetskih stranica GI-ja te za potrebe pretraživanja i selekcije kako je opisano u odjeljku 1. prilikom javljanja na konkretan oglas za upražnjeno radno mjesto, vaši će se podaci uvesti u bazu podataka društva i pohraniti tijekom razdoblja trajanja selekcijskog postupka te, u slučaju negativnog ishoda, do zaključenja tog postupka, osim ako Društvu ne date privolu da ih zadržati za potrebe budućih slobodnih radnih mjesta. U tom će ih se slučaju pohraniti na razdoblje od 30 mjeseci (vidi točku 4.1.).

4.3.     U slučaju obrade podataka za svrhe povezane s uspostavom, ostvarivanjem ili obranom zakonskog prava, kako je opisano u odjeljku 1., podaci će se upisati u povijesnu arhivu i čuvati tijekom trajanja spora te do trenutka isteka rokova za podnošenje žalbe.

4.4.     U slučaju obrade podataka u dodatne svrhe opisane u točki 2.1., podaci će se unijeti u bazu podataka društva i pohraniti na razdoblje navedeno u točki 4.1. ili do vremena povlačenja vaše privole.

4.5.     Po isteku gore navedenih razdoblja pohrane, podaci će biti uništeni ili pretvoreni u anonimni format.

 

5.           PRIRODA PRUŽANJA PODATAKA I POSLJEDICE ODBIJANJA PRUŽANJA PODATAKA

5.1.     Pružanje podataka koji su na registracijskom obrascu na GI-jevoj internetskoj stranici označeni zvjezdicom neophodno je kako biste GI-ju omogućili dovršavanje svoje registracije kako je opisano u točki 1. Ako odbijete pružiti potrebne podatke, GI neće biti u mogućnosti dovršiti vašu registraciju putem internetske stranice GI-ja.

5.2.     Pružanje podataka koji su na obrascu za prikupljanje podataka na internetskoj stranici označeni zvjezdicom ili na zahtjev agencija neophodno je kako bi se GI-ju omogućila provedba postupaka pretrage i selekcije koji su opisani u točki 1. Ako odbijete pružiti potrebne podatke, GI neće biti u mogućnosti vašu kandidaturu uzeti u obzir.

5.3.     Pružanje podataka navedenih u točki 2. iznad je neobvezno. Ako odbijete pružiti podatke ili ne izrazite svoju privolu, to neće utjecati na vašu registraciju putem internetske stranice GI-ja te neće spriječiti GI da provede postupke pretraživanja i selekcije.

 

6.           METODE OBRADE

Postupak obrade podataka temelji se na načelima ispravnosti, legitimnosti, transparentnosti i minimalizacije podataka (integrirana zaštita podataka). Podaci se mogu obrađivati ručno ili putem automatiziranih metoda kako bi ih bilo moguće pohraniti, obrađivati i prenositi, a obrada podataka provodi se odgovarajućim tehničkim i organizacijskim metodama kojima se jamči sigurnost, povjerljivost, integritet, dostupnost i otpornost sustava i usluga te sprječava rizik od gubitka, uništenja, neovlaštenog pristupa ili otkrivanja te nezakonitog korištenja podataka, uz razumne mjere za osiguravanje brzog otkazivanja ili prilagodbe podataka koji nisu prikladni za svrhe za koje se obrađuju.

 

7.           PRIMATELJI PODATAKA

7.1.     Vaše podatke mogu obrađivati samo zaposlenici odjeljenja društva koji su ovlašteni za obavljanje tog zadatka u gore navedene svrhe. Dotični zaposlenici primili su odgovarajuće upute za rad na zadacima koje izvršavaju.

7.2.     GI može u svrhe opisane u točki 1. iznad proslijediti vaše osobne podatke sljedećim strankama:

-        klijentska društva ili entiteti,

-        Ministarstvo rada,

-        javna tijela u vezi s aktivnim politikama ili mjerama zapošljavanja,

-        ostali tržišni operateri u slučaju partnerstava,

-        pravni savjetnici,

-        tijela za obuku,

-        skupine trgovačkih društava u Italiji ili u inozemstvu.

GI vaše osobne podatke može prosljeđivati društvima iz grupe u Italiji ili inozemstvu u svrhe opisane u točki 3. iznad.

7.3.     Vaše osobne podatke također mogu obrađivati i vanjske stranke koje su izričito označene kao izvršitelji obrade podataka koji GI-ju pružaju:

-        usluge upravljanja i održavanja internetskih stranica,

-        usluge upravljanja i održavanja baze podataka kandidata,

-        usluge pohrane,

-        usluge slanja poruka,

-        usluge istraživanja tržišta.

7.4.     Ažurirani popis primatelja dostupan je kod našeg registriranog ureda ili slanjem e-poruke na adresu e-pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

7.5.     Osobni podaci dobiveni od kandidata nisu podložni objavljivanju.

 

8.           PRIJENOS PODATAKA IZVAN EU-a

8.1.     Vaši podaci mogu biti prenijeti društvima koja nisu iz Europske unije, a konkretnije iz:

  1. Argentine i Švicarske, čije se razine zaštite podataka smatraju zadovoljavajućima od strane Europske komisije sukladno članku 45. GDPR-a;
  2. Brazila, Kine, Kolumbije, Hong Konga, Indije, Crne Gore, Rusije, Srbije i Turske, pod uvjetom da su GI i uvoznik podataka potpisali standardne ugovorne klauzule usvojene ili odobrene od strane Europske komisije sukladno članku 46. odjeljku 2. točkama c) i d) GDPR-a.

8.2.     Odluke o adekvatnosti razina zaštite moguće je konzultirati na sljedećim poveznicama:

Švicarska: http://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2295/oj

Argentina: http://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2003/490/oj

8.3.     Kopija standardnih ugovornih klauzula koje potpisuje GI moguće je dobiti slanjem e-poruke na adresu e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

 

9.           PRAVA ZAINTERESIRANIH STRANAKA

9.1.     Zainteresirane stranke imaju prava navedena u člancima 15. do 22. GDPR-a, kada su ona primjenjiva.

9.2.     Točnije, zainteresirane stranke mogu od voditelja obrade podataka zatražiti  pristup i otkazivanje podataka, prilagodbu nepreciznih podataka, dopunu nepotpunih podataka i ograničavanje prijenosa podataka u slučajevima opisanim u članku 18. GDPR-a.[1]

9.3.     Zainteresirane stranke imaju pravo prigovora na obradu podataka potrebnih za legitimno ostvarivanje interesa voditelja obrade u bilo kojem trenutku te u cijelosti ili djelomično.

9.4.     Ako su uvjeti za prijenos podataka sukladno članku 20. GDPR-a zadovoljeni,[2] zainteresirane stranke također imaju pravo primiti podatke dostavljene voditelju obrade u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom formatu koji je čitljiv automatskim uređajima te, ako je to tehnički izvedivo, prenijeti takve podatke drugom voditelju obrade bez ikakvih prepreka.

9.5.     Zainteresirane stranke imaju pravo podnijeti pravni zahtjev nadležnom nadzornom tijelu (u državi članici u kojoj imaju prebivalište ili zaposlenje ili u državi u kojoj je nastupilo pretpostavljeno kršenje).

9.6.     Navedena se prava mogu ostvariti pismenim putem na dolje navedenu adresu ili slanjem poruke e-pošte na sljedeću adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript . Podrazumijeva se da će, ako je takav zahtjev predan u elektroničkom obliku, informacije biti dostavljene u elektroničkom obliku prikladnom za uobičajenu upotrebu.

 

10.         POVLAČENJE PRIVOLE

10.1.   Zainteresirane stranke imaju pravo povući danu privolu u bilo kojem trenutku slanjem e-poruke na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

10.2.   Povlačenje privole ne utječe na legitimnu prirodu obrade podataka na temelju privole izrečene prije povlačenja.

 

11.         KONTAKTNI PODACI VODITELJA OBRADE

Voditelj obrade osobnih podataka je Wyser d.o.o, Trg Vladka Mačeka 3, Zagreb, u osobi svojeg pravnog zastupnika.

 

12.         KONTAKTNI PODACI SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU PODATAKA (SZP)

Službenik za zaštitu podataka [SZP] može se naći na adresi Piazza IV Novembre 5, 20124 Milano, adresa e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .[1] Ako:

a)       zainteresirana stranka osporava točnu prirodu osobnih podataka, za razdoblje potrebno da voditelj obrade provjeri točnu prirodu predmetnih podataka

b)       je obrada nezakonita, a zainteresirana stranka prigovori otkazivanju osobnih podataka te zatraži ograničenje njihove upotrebe

c)        čak i ako voditelj obrade više ne zahtijeva podatke u svrhu obrade, kada zainteresirana stranka mora dobiti osobne podatke kako bi uspostavila, ostvarila ili obranila pravo u sudskom postupku

d)       zainteresirana stranka prigovori obradi u skladu s odredbama članka 21. odjeljka 1., dok čeka provjere kako bi se utvrdilo nadilaze li legitimni motivi voditelja obrade motive zainteresirane stranke

[2] Ako se obrada temelji na privoli sukladno člancima 6.1. a) ili 9.2. a) ili ugovoru sukladno članku 6.1. b) GDPR-a i vrši pomoću automatiziranih instrumenata.

Obrazac zahtjeva ispitanika  
Obrazac zahtjeva ispitanika