Wyser

Wyser pruža usluge selekcije i zapošljavanje kandidata na nekoliko tržišta. Godine iskustva u razvijanju i vođenju uspješnih projekata selekcije, kao i provjerena metodologija, za naše klijente osiguravaju najviši nivo usluge selekcije i zapošljavanja.

Wyser u Hrvatskoj nudi sljedeće usluge:

  • Direktna potraga (Head Hunting)
  • Selekcija i zapošljavanje
  • Masovna selekcija i zapošljavanje